Tuesday, December 15, 2009

Grateful

I går hann jag ifatt mina tankar och fick tid för själen som jag ibland tenderar att springa stafett med istället för att ha som min löparvän när livet rusar på i 180km/h. Det är som att ta valium intravenöst när man så inser vad som saknas och har förmågan att återigen stimulera den delen av sig själv som är viktig. Som ger viktiga ting, bestående känslor och relevanta pelare att luta sig mot med stark trygghetsanknytning som är helt självskapad. Jag fick en våg över mig igår av tacksamhet. Jag är så tacksam över så mycket och just i dessa tider är det viktigt att fokusera - inte bara på materiella ting utan på det som ger välbefinnande och äkta känslor.

No comments:

Post a Comment